ICS Summer 2019 Announcement

Nakapasa ka ba sa ATRIEV’s Access Technology in Popular Applications, PC Operations with Access Technology, o Digital Literacy Training programs? Gusto mo bang matutong gumawa ng website?

Invited ka na mag-join sa 40-day training ng Intro to Computer Science. Dito ka matututo mag-develop ng web pages at mag-audit ng accessibility ng website’s. Hindi lang ‘yan, ituturo rin sa’yo ang technical writing na maari mong magamit sa pagsusulat ng audit report at iba pang bagay.

Inclusive Date: April 8 to May 28, 2019
Class Schedule: Monday to Saturday – 8:00 AM to 5:00 PM
Class Duration: 40 days
Location: ATRIEV Training Center, 3rd Floor, 1680 Corner E. Rodriguez Sr. Ave. and Los Angeles Street, Cubao, Quezon City, Philippines

Ano pang hinihintay mo? Sali na!

Registration deadline is on or before April 2, 2019. First-come, 1st serve basis po ito. May tuition fee sponsorship para sa applicants up to 35 years old.
Para sa karagdagang detalye, maaari po kayong mag-text o tumawag sa +632-411-1664, +632-725-4191, +63977-705-9766 at +63923-616-4376. Pakihanap na lang po si Ms. Marsh Balcueva, Lunes hanggang Byernes lamang, from 9:00 AM to 5:00 PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *