ATRIEVida Moments, ATRIEV turns SILVER

Sa ngayon ay kayang kaya ko nang gumamit ng computer na mag isa at malayang nakakapag research sa internet na gusto kong malaman. At lumakas din ang aking kumpyansa sa aking sarili na nagamit ko upang matapos ko ang aking pag-aaral, ipasa ang licensure exam at makapagtrabaho sa public school bilang teacher. Yan ay dahil sa ATRIEV na buong pusong humubog sa akin sa pag gamit ng teknolohiya at nagturo sa akin upang maging positibo sa buhay.

Jeric Gabinete
PCOAT 2015
Totally blind, Accidental pill intake during pregnancy

#MyATRIEVidaMoments
#ATRIEVturnsSILVER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *