ATRIEVida Moments, ATRIEV turns SILVER

ATRIEV gave me hope after an incident of senseless violence took my eyesight. What I learned from the ATRIEV experience enables me to do my work at Grayscale and at

ATRIEVida Moments, ATRIEV turns SILVER

Isa rin ako sa nahirapan noong unang training ko sa ATRIEV, 2004 yon. Dumating na sa puntong aatras na ako sa klase at uuwi nalang ako dahil sa halos walang